Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao

- Trổ bông sớm và tập trung.

- Cường độ đậu quả (số quả đối với mỗi chùm hoa và đối với mỗi cây).

- Năng suất hạt và trái (kg hạt sản xuất ra đối với 1m vuông tán cây).

- Những đặc trưng vật hậu học (kích cỡ, hình dạng và trọng lượng riêng) của hạt và trái.

- Tính miễn dịch hoặc tính chống lại được những loại sâu hại đặc biệt.

Việc xem xét đánh giá những đặc trưng này của cây phải căn cứ vào những số liệu thống kê trong một số năm liên tục và được kiểm tra ở các đời sau. Những cây đạt yêu cầu được sử dụng để thiết lập các vườn dòng thuần cung cấp hạt giống cho nhân giống hữu tính và cung cấp vật liệu (cành, chồi, mắt,...) cho nhân giống vô tính.

Cho đến nay Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta đã quyết định công nhận một số giống điều ưu tiên sử dụng trong sản xuất như các giống ES-04, EK-04, BĐ-01, KP-11, KP-12.

- Giống điều ES-04: có đặc điểm một chùm sẽ có từ 5 đến 10 quả, quả khi chín có màu vàng. Kích cỡ hạt trung bình là 173 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27.4%). Giống điều này ít bị sâu bệnh nguy hiểm như bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ. Năng suất hạt từ 55 đến 65 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều EK-24: số quả một chùm từ 5 đến 8 quả, quả khi chín có màu vàng. Kích cỡ hạt rất lớn, chỉ khoảng 120 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (28%). Giống điều này cũng ít bị các sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 35 đến 45 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều BĐ-01: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả vàng khi chín. Kích cỡ hạt khá lớn, trung bình 165 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27%). Giống điều này ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 45 đến 55 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều KP-11: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả vàng khi chín. Kích cỡ hạt khá lớn, trung bình là 150 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27.5%). Giống điều này có khả năng ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 45 đến 55 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều KP-12: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả đỏ khi chín. Kích cỡ hạt lớn, trung bình là 140 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27%). Giống này ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất từ 55 đến 65 kg cho một cây một mùa vụ.

Các giống trên đây do viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây nguyên chọn lọc cá thể trội từ biến thiên của các quần thể điều trong sản xuất.

Viện KHKT Nông nghiệp miền nam bằng phương pháp chọn lọc cá thể tuyển non có các giống điều được công nhận khu vực hóa là:

- Giống điều MH 5/4: cây sẽ ra hoa sau khi trồng 18 tháng. Số quả một chùm từ 6 đến 10 quả, quả khi chín sẽ có màu vàng. Kích thước hạt lớn, trung bình nằm trong khoảng từ 125 đến 135 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (29 - 32%). Giống có khả năng ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt điều thu được từ 3000 đến 4000 kg/ha một năm.

- Giống điều LG1: cây sẽ ra hoa sau 18 tháng trồng, kích cỡ hạt lớn. trung bình từ 150 đến 155 hạt/kg. Số quả một chùm từ 6 đến 10 quả, quả khi chín sẽ có màu đỏ. Tỉ lệ nhân cao (28 - 30%). Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

- Giống điều CH1: cây sẽ ra hoa sau 18 tháng trồng. Số quả một chùm từ 8 đến 14 quả, quả có màu đỏ khi chín. Tỉ lệ nhân cao (27 - 29%). Kích cỡ hạt trung bình của giống này ở mức vừa, trung bình từ 160 đến 170 hạt/kg. Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

- Giống điều PN1: cây sẽ ra hoa sau khi trồng 18 tháng. Số quả một chùm từ 4 đến 10 quả, quả có màu vàng khi chín. Kích cỡ hạt lớn, trung bình từ 145 đến 155 hạt/kg. Tỉ lệ nhân cao (30 - 33%). Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

Nguồn: Các loại giống cây điều

Xem thêm: Giống Cây Điều - Về Hình Dạng Cây, Hoa Và Kích Cỡ Hạt

Xem thêm: Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao

Sản Phẩm Hạt Điều Rang Muối Bình Phước Có Gì Tốt?

Thành Phần Dinh Dưỡng Của Nhân Điều

Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Pagacas - Hút Chân Không 500g

Thành Phần Dinh Dưỡng Của Hạt Điều – Hàm Lượng Vitamin, Caroten Và Axit Béo

Hạt Điều Tươi Hạt Vỡ Pagacas - Hút Chân Không 500g

Cách chế biến hạt điều theo phương pháp chao dầu (cũ) và hấp hơi (mới) Điều gì khiến khách hàng yên tâm về chất lượng hạt điều rang muối Bình Phước

Giá hạt điều thành phẩm thị trường Việt Nam

Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas – Hộp nhựa 500g

Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn Giá trị dinh dưỡng của hạt điều rang muối Bình Phước Vỏ lụa điều Những thách thức của ngành điều Việt Nam phải đối mặt giai đoạn 2000-2005

Chăm sóc cây điều: Cải tạo vườn điều già cỗi

Những thành phần dinh dưỡng có trong hạt điều rang muối Bình Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *