Tháng Tám 18, 2021
Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)
By admin | | 0 Comments |
Câu cấu có màu xanh mạ non, hàm rất khỏe
Xử lý hạt điều bằng công nghệ rang – Rang hạt điều trong dầu vỏ điều (chao dầu)
By admin | | 0 Comments |
Xử lý nhiệt hạt điều là một trong những công
Bóc vỏ lụa trong chế biến hạt điều – Bóc vỏ lụa thủ công (Bóc tay)
By admin | | 0 Comments |
Bóc vỏ lụa là một trong những khâu quan trọng
Cách chế biến rượu điều Fenni
By admin | | 0 Comments |
Ép trái điều lấy dịch ép chứa vào chum để