Hạt điều rang muối không lụa Pagacas – Hủ nắp nhôm 340g